نحوه ثبت سفارش

به دو طریق می توانید محصول موردنظر خود را ثبت سفارش نمایید:

هشدار (بسیار مهم)

اکیدا توصیه می کنیم که سفارش خود را به روزهای آخر موعد هدیه دادن خود واگذار ننمائید. اگر ساکن تهران هستید پیشنهاد می کنیم یک هفته زودتر سفارش خود را قطعی کنید. برای ساکنین شهرستان نیز، توصیه ما 2 هفته الی 10 روز زودتر سفارش دادن نسبت به موعد هدیه می باشد. در این صورت با خیال راحت و اطمینان بیشتری هدیه خود را به موقع تحویل خواهید گرفت. به این ترتیب نگرانی بابت دیر رسیدن هدیه وجود نخواهد داشت.